EMPLOYEE POLICY / ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

20/07/2017
 

 

EMPLOYEE POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Valid from:13/01/2017

H Διεύθυνση στο Ξενοδοχείο Basilica Holiday Resort πιστεύει πως οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται δίκαια και με σεβασμό ανεξαρτήτως θρησκείας, φύλου, εθνικότητας, χρώματος, σεξουαλικής κατεύθυνσης, ηλικίας , πολιτισμού ή αναπηρίας.


Συγκεκριμένα:
o Αναγνωρίζονται όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως αυτά διέπονται από την παγκόσμια διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Γενική Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών το 1948. 
Σεβόμαστε όλους τους εργαζομένους και δηλώνουμε υπεύθυνα πως:
o Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν γραπτές και υπογεγραμμένες συμβάσεις. 
Όλοι οι εργαζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης τους και έχουν υπογεγραμμένο αντίγραφο της σύμβασής τους.
o Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα έναρξης και τερματισμού της απασχόλησης χωρίς υποβολής κάποιας ποινής.
o Δεν διατηρούνται προσωπικά έγγραφα των εργαζομένων (διαβατήρια, ταυτότητες ή άλλα αρχεία).
o Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνονται με βάση τον εθνικό κατώτατο μισθό.
Διατηρείται αρχείο όλων των μισθών που καταβάλλονται, συμπεριλαμβανομένων και των αντιγράφων.
o Υπάρχει σύστημα παρακολούθησης αποδεικνύοντας έτσι τη συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία όσον αφορά τις ώρες εργασίας των εργαζομένων.
Οι υπερωρίες των δεδουλευμένων είτε καταβάλλονται στον εργαζόμενο είτε αφαιρούνται από τις ώρες εργασίας.
o Υπάρχει πολιτική πειθαρχικών παραπτωμάτων η οποία κοινοποιείται σε όλους τους εργαζόμενους.
o Ενημερώνεται το προσωπικό σχετικά με το δικαίωμα αναφοράς κάποιου παραπόνου.
o Όλοι οι εργαζόμενοι είναι σε θέση να προβούν σε διαβήματα προς τα ανώτερα διοικητικά στελέχη για θέματα απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της εισδοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις.
o Υπάρχει πολιτική κατά των διακρίσεων η οποία κοινοποιείται σε όλους τους εργαζομένους.
o Διατηρείται προσωπικό αρχείο με τις συνθήκες εργασίας όλων των εργαζομένων κάτω των 18 ετών. 
o Διατηρούνται αρχεία εκπαίδευσης όλων των εργαζομένων σχετικά με περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συνεισφοράς στην τοπική κοινότητα και ίσων ευκαιριών στην υγεία και την ασφάλεια.
o Όπου είναι δυνατόν, εργοδοτούνται ντόπιοι στην ιδιοκτησία.
o Ενθαρρύνεται το προσωπικό να αναπτύξει τις δεξιότητές τους μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
o Παρέχονται ωφελήματα στους εργαζόμενους.